Üye Kayıt

Üyelik Bilgileri
Üye numarasını veya ismini yazarak sponsorunuzu bulabilirsiniz.
İletişim Bilgileri
İl Seçin
İlçe Seçin
Sözleşme
Üyelik Sözleşmesi

Aşağıda oluşturulan sözleşme maddeleri Gümüş Tekstil - Şeref Gümüş firması ile bu şirkete bağlı serbest çalışan gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluk ve yetkilerini içermektedir.

İş bu sözleşme içeriğinde bahsi geçen konularda yükümlülük esaslarını, iki taraflı kabulü ve uygulaması esastır.

1)    Gümüş İnci temsilcisi, şirketin sunduğu, ürünleri, hizmeti temsilci ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul eder. Temsilci şirket tanıtım ve anlatımında var olan dokümanları (sesli, yazılı, görsel vb.) şirket izin ve onayı ile yapacağını taahhüt eder.

2)    Gümüş İnci temsilcisi olabilmek için TC vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

3)    Temsilci Gümüş İnci firması ile hiçbir koşulda rekabete giremez. Çalışma koşullarında oluşacak firma bilgilerini, sırlarını dışarıda üçüncü şahıslara ifşa edemez. Firma çalışanlarına, firmaya bağlı organizasyonda bulunan şahıslara işi ile ilgili etik olmayan davranış sergileyemez. Kayıtlı üyeleri kendi ekibine katmak için öneride bulunamaz bu ve buna benzer davranışlarında üç kademeli uyarı yapılır.

a-Sözlü uyarı

b-Bir aylık pirimin ödenmemesi

c-Yazılı uyarı ile tek taraflı üyeliğinin feshine karar verilir

İkinci madde içeriğinde bahsi geçen durumlarda sonucu kabul ve taahhüt eder

4)    Gümüş İnci temsilcisi, alıcısı, sponsoru ve organizasyonunu sağladığı gurubu, Gümüş İnci firmasının ortağı değildir. Sistemde bahsi geçen hak ve yükümlülüklerle tek taraflı yüklenici olup her hangi bir durumda ortaklık talep edemez. Sıcak satış kârı dışında elde edeceği prim geliri, aylık ekip performansına göre şirketin belirlemiş olduğu tarihte kendisine ödenecektir. (Pirim geliri çalışma süresine bağlı değildir.)

5)    Gümüş İnci temsilcisi, şirketten bağımsız yükümlülüklerini ferdi olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. Vergi ve diğer yasal sorumluluklarını alır.

6)    Sisteme dâhil olan her temsilci dört ayda bir 100 TL sipariş verme zorunluluğu vardır. Bir yıllık çalışma döneminde her dört ayda olmak üzere en az üç kez sipariş vermesi zorunludur. İlk dört ayında sipariş vermeyenlerin sayfası dondurulur ikinci dört aydan sonra temsilci kaydı ancak 200 TL.’lik alışverişle aktifleşir. Üçüncü dört ayına kadar hiç sipariş vermedi ise; aynı yıl bitmeden vereceği 300 TL.’lik alışverişle kaydını yeniden aktifleştir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen temsilcinin sözleşmesi, kayıt olduğu süreçten sonraki 12 ayın sonunda feshedilir.

7)    Gümüş İnci Temsilcisi; 4 aylık aktiflik limiti 100 TL olup bu oran en düşük paket limiti olarak da kabul edilmiştir. 100 TL altında yapılacak siparişlerde 5 TL Kargo Bedeli temsilci tarafından ödenecektir.

8)    www.gumusinci.com.tr web sitesinden yapılan duyuru ve koşullar aynen geçerlidir. Temsilci kayıt formu, İade formu, iade ve paket teslim koşulları ile kampanyalarda değişiklik yapma hakkı tamamen firmaya aittir.

9)    Gümüş İnci temsilcisi; hak etmiş olduğu prim üzerinden %20 stopaj öder. ( Örneğin; temsilci 100 TL prim hak ettiğinde şirket temsilcinin banka hesabına %20 yani 20 TL kesinti yaparak 80 TL ödeme yapar )

10) Gümüş İnci temsilcisi, aldığı ürünü teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iade etmek zorundadır. Ürün iadesinde dikkat edilecek hususlar şöyledir;

a) Ürünün, orijinal ambalajında olması ve yeniden satılmasına engel teşkil edecek her hangi zarar-ziyan görmemiş, yırtılmamış, üzeri yazılmamış olması.

b) Ürünün fatura ve nüshalarının ürünle birlikte pakete konulması.

c) İade sebebiyle birlikte diğer istek ve taleplerin yer aldığı iade formunun doldurulması

d) Ürün iade edilmesi durumunda kargo bedeli temsilciye yansıtılır. Ayıplı/defolu ürün gurubunda ise firma tarafından değerlendirildikten sonra temsilcinin bakiyesine kargo bedeli aktarılır.

e) Ambalajı açılmış, kullanım koşulları gözetilmemiş, faturası olmayan ürünler iade kapsamına girmez ve adresinize, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödemeli olarak iade edilir.

İş bu şart ve hükümleri firma açıklar ve yükümlülük temsilci tarafından kabul edilir.

f) Temsilci ayıplı/defolu ürün iadesi durumunda parasını geri iade isteme hakkına sahiptir. Faturası eksik iadelerde Kdv tutarı ve gelir vergisi (%20) kesintileri yapılarak 5 iş günü içerisinde iade gerçekleştirilir.

11) Gümüş İnci temsilcisi, iade koşulları çerçevesinde teslim ettiği ürünle ilgili şu haklara sahiptir;

a) Ürün başka bir ürünle veya aynı ürünün başka beden veya rengi ile değiştirilebilir.

b) Ürünün fiyatını alacak bakiyesine aktarılarak bir sonraki siparişinde kullanabilir

c) Ürün ayıplı/defolu mal kapsamında ise ve temsilci para iadesini talep ediyorsa firma geri ödemeyi temsilcinin yaptığı ödeme kanalından (havale / kredi kartı) gerçekleştirir.

 

12)  İnternet, Reklam ve Tanıtım Kuralları

a- Gümüş İnci temsilcisi, firmanın kendisine verdiği link ile istediği yerde işini duyurma hakkına sahiptir. Şu koşullar altında;

  • Firma ve ürün hakkında gerçek dışı beyanda bulunulmaması
  • Duyuru ve reklamların içeriğinde firmayı kapsayacak yükümlülüklerin olmaması (Örneğin: temsilci tarafından sunulan kampanyaların firmaya ait gibi verilmesi)
  • Bu ve buna benzer durumlar olmadığı sürece ve etik kurallara riayet edilmesi dâhilinde istediği alanda işini duyurmak hakkına sahiptir.

b- Temsilciler, kişisel web sitesi, ilan, reklam vb her  türlü tanıtımlarında unvanlarıyla birlikte “Bağımsız” ifadesini kullanmak zorundadırlar. ( Örneğin; "Bu Web Sitesi Bağımsız Gümüş İnci Temsilcisi'ne Aittir" ibaresi olmalıdır. )

c- Temsilciler, kendi web sitelerinde web ürünlerinin sadece tanıtımını yapabilirler,e‐ticaret yoluyla ürün satışı yapamazlar. Aksi tespit edilen durumlarda Temsilci Etik Kurul’a sevk edilir, ayrıca yasal prosedür uygulanır.

13) Gümüş İnci temsilcisi, kayıtlı olduğu panelin şifresini üçüncü kişilerle paylaştığı takdirde uğrayacağı zararın kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Bu ve benzeri durumlarda firma yükümlülük kabul etmez.

14)  Gümüş İnci temsilcisi ve tüzel kişiler doğal afet kapsamında oluşan durumlarda firmadan zarar talep edemez. Gönderilemeyen veya geciken paketler, ürün temininde oluşan gecikmeler, hak edilen primlerin ödeme tarihine denk gelen doğal afet kapsamındaki olağan üstü durumlarda gecikerek ödemesinden dolayı firmaya dava açamaz yaptırım uygulayamaz.

15)  Gümüş İnci temsilcisinin ölüm veya ağır hastalık durumunda hak ve yükümlülükleri şöyle düzenlenir;

a) Hastalık kalıcı ve çalışmaya engelleyici durum arz ederse, temsilcide ekip ve satış ağının sekteye uğramadan devamına karar verirse, bulunduğu sağlık durumunu bir raporla yetkili firma kuruluna ve yönetimine arz eder. Bu durumda kendisinin tahsis edeceği kişiye sorumluluk ve hakları devredilir.

b) Temsilci bu beyanı dahi yapamayacak bir durumda ise birinci derece yakınları gerekli gözlem ve raporları firma yönetimine sunar. Araştırma sürecinin sonucuna göre Gümüş İnci temsilcinin hakları kendisine en yakın birinci derece akrabasına devredilir.

c) Gümüş İnci Temsilcisinin ölümü durumunda miras hakkı doğar. Ekip ve satış hakkı birinci derece yakınlarından bu işe en uygun olana devredilir. Bu işlem süreci istişare kurulu ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

d) Hastalık, ölüm nedeniyle temsilci hakkının başka şahsa devrinde firmanın titiz davranmasını temsilci kayıtla birlikte kabul etmiş sayılır.

16)  Bu sözleşme maddelerinin ihlalinde bütün hak Gümüş İnci firmasına aittir. Temsilcinin uyarı süreçlerini dikkate almaması dâhilinde tek taraflı sözleşmenin feshi hakkı firmada saklıdır.

a.   Kayıt olduğu tarihten sonraki 12 aylık süreçte aktiflik şartını yerine getirmeyen temsilci kaydı silinir.

b.   Temsilci isteğini yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

c.    Herhangi bir sebeple olduğu fark etmeksizin sözleşmesi feshedilen temsilci yerine firma geçer. ( Sözleşmesi feshedilen temsilcinin alt grubu bir üstündeki temsilciye yani sponsoruna aktarılmaz )

d.   Ekip olarak sponsor değişikliği talep edilemez ve bu işlem gerçekleştirilemez.

e.   Sözleşmesi feshedilen temsilci, temsilciliğinin istifa ile sona erdirilmesinin üzerinden en az altı ay geçmiş olması durumunda yeniden kayıt olabilir.

 

 

Yasal uygulamalar doğrultusunda bu sözleşme maddelerinin içeriği, yenilenip geliştirilebilir.

 

Değerli GÜMÜŞ İNCİ TEMSİLCİLERİ yukarda bahsi geçen; firma ile sizlerin arasındaki yükümlülük ve sorumlulukları hukuki çerçevede belirlenmiş olup iki tarafın güven anlayışına dayalı çalışma şartları düzenlenmiştir.

 

Süreklilik arz eden bütün işlerde; ahlaki ve etik kurallar vaz geçilmez değerler arasında yer alır. Firmaları ayakta tutan en önemli etkenlerden birkaçı hiç şüphesiz; ürün kalitesi olduğu kadar çalışanlarının dürüst, tutarlı, çalışkan ve firmasına aidiyet bağıyla bağlı olmasıdır.

  • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
  • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.